Verbeter je mentale gezondheid  

Coaching, therapie en vitaliteit

Baken Consultancy heeft ten doel mensen te ondersteunen in hun (mentale) ontwikkeling. Dat ondersteunen vindt plaats op verschillende vlakken en die zijn terug te vinden in de diensten die Baken Consultancy levert. Dit is een training MBSR, een coachtraject en een weekendprogramma 'Onthaasten in Zeeland'. 

Mijn naam is Willemien van Ielen en ik ben iets meer dan 25 jaar in het onderwijs werkzaam, waarvan de laatste 18 jaar als docent in het Hoger Onderwijs. Inmiddels heb ik beroepsmatig verschillende opleidingen afgerond: Een vrij-doctoraal Economie, verschillende eerstegraads-opleidingen, een master Certified Management Control (en zie volgende alinea: een verdiepende cursus socratisch coachen). Het is mijn overtuiging en persoonlijke ervaring dat het ontwikkelen van kennis alleen, je geen gelukkig mens maakt. Daar is meer voor nodig, of beter gezegd: iets anders voor nodig. Over een langere termijn bekeken zijn hiervoor drie pijlers nodig die in balans elkaar versterken, n.l.: voeding, bewustzijn en besluitvorming. 

De afgelopen vier jaar ben ik op onderzoek gegaan naar deze gebieden en heb ik in socratisch coachen het instrument gevonden waarmee evenwichtige besluitvorming ontwikkeld kan worden. Besluitvorming vanuit de persoon zelf, niet door anderen opgelegd, maar vanuit diepere wensen en 'ontwaakt' bewustzijn. Dat ontwaakte bewustzijn ontstaat door de socratische vragen. Die leiden tot dieper nadenken wat evenwichtiger besluitvorming mogelijk maakt. Ik heb na verschillende cursussen (onder andere socratisch gespreksleider en socratisch coachen) bij Hilde Veraart de verdiepende cursus socratisch coachen binnen organisaties gevolgd en in juni 2018 afgerond. Voor dit traject is het lidmaatschap bij de NOBCO aangegaan.

In de training MBSR heb ik het instrument gevonden waarmee je gestructureerd je bewustzijn ontwikkeld. Het is een unieke training die je reflectief vermogen ontwikkelt en je de gelegenheid geeft in je automatische patronen in te grijpen, waardoor je veranderingen in gang kunt zetten. Zoals het zo mooi gezegd wordt: MBSR haalt je uit je hoofd en brengt je weer 'in je leven'. De volledige opleiding voor trainer MBSR is in december 2018 afgerond en bij de Vereniging voor Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN) is certificering categorie 1 trainer aangevraagd. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de training MBSR deels of helemaal. 

Op dit moment volg ik een cursus orthomoleculair voedingsadviseur. Daarmee school ik me op de laatste pijler die in wisselwerking met de overige twee pijlers je welbevinden mede bepalen. Voeding en psyche hebben een interactieve relatie. Voor dit onderdeel is het voor mij voldoende om van deze pijler de basis te weten. Het ligt nadrukkelijk niet in mijn bedoeling op dit onderdeel voedingskundige testen uit te voeren en daarop gericht persoonlijke dieetplannen te adviseren. Echter: algemene richtlijnen die je welbevinden stimuleren horen wel bij de holistische aanpak van 'Onthaasten in Zeeland'.

Het weekend 'Onthaasten in Zeeland' bied je verschillende perspectieven op je leefwijze en geeft je door het ervaren van verschillende instrumenten zicht op wat je zelf kunt doen in je dagelijks leven om meer rust te krijgen en meer energie te houden. Het is een holistisch programma, gericht op voedingspatronen, bewegingspatronen en mentale patronen. Het is ontwikkeld om energie vrij te maken en rust te geven. Het brengt de hierboven beschreven drie pijlers bij elkaar.